Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến hoạt động tham gia tố tụng của luật sư

Ngày 23/01/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị này, các luật sư thành viên đã trao đổi, góp ý  một số khó khăn, tồn tại trong quá trình tham gia tố tụng tại  TAND các cấp.

Để tháo gỡ những hạn chế trong hoạt động hành nghề luật sư  tại Tòa án,  ngày 02/02/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  có CV số 19/CV/LSKH gửi Chánh  án TAND tỉnh Khánh Hòa V/V  Kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến hoạt động tham gia tố tụng của luật sư ( về  hiệu lực của Thông báo đăng ký bào chữa ;  gửi  lịch xét xử; Luật sư mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa; Nghĩa vụ của Người tập sự hành nghề luật sư.)

 

CÔNG VĂN KIẾN NGHỊ TAND TỈNH KHÁNH HÒA.DOC

tải về