Đoàn luật sư Khánh Hòa
 • Facebook
 • Intagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Hotline

LỄ TRAO THẺ CHO 7 LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP

LỄ TRAO THẺ  CHO 7 LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP.

Ngày 25/10/ 2022, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư  tổ chức lễ  trao thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp cho 7 luật sư mới gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa ( Theo Quyết định số 185/QĐ-BTV ngày 4/10/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam), gồm có:

 • Luật sư Trần Ngọc Thùy Duyên ( SN 1995)
 • Luật sư Nguyễn Vân Anh (SN 1994)
 • Luật sư Trần Thanh Tâm (SN 1988 )
 • Luật sư Vi Thị Minh Phượng (SN 1991)
 • Luật sư Lê Võ Ánh Trinh (SN 1982 )
 • Luật sư Hồ Hồng Viễn (SN 1983)
 • Luật sư Võ Minh Nhật ( SN 1995 )