Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

LỄ TRAO THẺ CHO CÁC LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP

LỄ TRAO THẺ  CHO CÁC LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP.

  • ĐLSKH. Sáng 24/5/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao Thẻ luật sư  Cho các luật sư mới gia nhập,đã được Ban Thường vụ  Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp Thẻ theo quyết định số  41/QĐ-BTV ngày 26/4/2021, gồm các luật sư: Bùi Thị Nghĩa ( sinh năm 1965); Luật sư Bùi Văn Mỹ ( sinh năm 1960); Luật sư Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1964).

Ban Chủ nhiệm  Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  tại  lễ trao thẻ các  luật sư  mới gia nhập  

      Cả 03  thành viên  mới  gia nhập nguyên là Thẩm phán, Kiểm sát viên , thuộc đối tượng được miễn đào tạo nghề luật sư.

       Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có  96  luật sư thành viên,  có  38  Tổ chức hành nghề luật sư ( 08  Công ty luật  và 30  Văn phòng luật sư).