Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

LỄ TRAO THẺ CHO CÁC LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP

LỄ TRAO THẺ CHO CÁC LUẬT SƯ MỚI GIA NHẬP

Chiều 21/12, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa  đã  tổ chức lễ trao Thẻ luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp  cho  05  nữ  luật sư trẻ  mới gia nhập, gồm có: Luật sư Lê Mai Anh (SN 1986 ); Luật sư Nguyễn Thị Như Nguyệt (SN 1986); Luật sư Đoàn Công Nữ Hạnh (SN 1990); Luật sư  Trương Thị Thương Thương(SN 1993);Luật sư Nguyễn Đặng Thanh Ngân (SN năm 1992 ).

Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  có  104 luật sư thành viên.