Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.

ĐOÀN LUẬT SƯ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT  TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.

Ngày 28/7/2022, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa có  văn bản  số 116/ĐLSKH phản ánh thực trạng vi phạm pháp luật tố tụng hành chính, kiến nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác nội chính, tư pháp, tăng cường sự giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND, để  từ đó có các giải pháp hữu hiệu khắc phục vi phạm pháp luật tố tụng,tạo điều kiện cho người khởi kiện được đối thoại trực tiếp các yêu cầu nguyện vọng chính đáng của mình đối với cơ quan Nhà nước góp phần cho Tòa án giải quyết vụ án hành chính có chất lượng, bảo đảm thời gian luật định .