Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 856/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III  ( 2021 – 2026) 

 

QĐ 856- QĐ-TTG

TẢI VỀ