Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Quyết định thu hồi Giấy ĐKHĐ Tổ chức hành nghề luật sư

Ngày 12  tháng  08 năm 2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định số: 119/QĐ-ST Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Tổ chức hành nghề luật sư,chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư đã cấp cho Công ty Luật TNHH Khánh Hòa