Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo số 164 /TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài về việc triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh  Khánh Hòa yêu cầu các ngành và các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, chỉ thị mới (nếu có); duy trì kiểm soát Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, các cảng biển và 5 trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu khóa chặt các cửa khẩu, cửa ngõ không cho dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh; Tiếp tục tạm ngưng hoạt động tắm biển trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

164_TB-UBND

Tải về