Đoàn luật sư Khánh Hòa
 • Facebook
 • Intagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Hotline

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN,NGHIỆP VỤ TRỰC TUYẾN

  THÔNG BÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM 

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến

                      Kính gửi: Các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đề nghị của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên nghiệp vụ cho Luật sư thuộc các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meetings với thông tin cụ thể như sau:

 1. Chuyên đề và giáo viên

1.1. “Kỹ năng bào chữa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” – Ths. Luật sư Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCN Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

1.2. “Bộ Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam- nội dung cơ bản và những vấn đề thực tiễn luật sư cần lưu ý” – Ths.Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, Kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 1. Số lượng dự kiến: 200 Luật sư là các Luật sư thuộc các Đoàn Luật sư Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên.
 2. Thời gian: Từ 8h00 – 12h00 và 13h30 – 17h30 ngày 07/8/2021 (Thứ bảy).
 3. Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (Ban tổ chức sẽ gửi đường link qua email cho học viên chậm nhất vào 10h00 ngày 06/8/2021).
 4. Kinh phí: Miễn phí.
 5. Quyn lợi của học viên

– Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

– Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

 1. Đơn vị đăng cai tổ chức và cấp GCN: Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.
 2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo và vắng mặt không quá 01 lần điểm danh/khóa học (Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera hoặc gọi tên trả lời câu hỏi)

– Bật camera để chế độ hình ảnh và ghi rõ số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng;

– Nghiêm túc học tập và tuân thủ đầy đủ nội quy lớp học.

Thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng vui lòng liên hệ theo số zalo: 0983.814.950 (Cao Thị Nga) hoặc email uybandaotaoboiduong.vbf@gmail.com

 TUQ. CHỦ TỊCH

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

 LS.TS. Nguyễn Đình Thơ