Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư số 16296/TP/LS-CCHN đã cấp cho ông Lê Duy Bảy

-Căn cứ Đơn xin trả lại Chứng chỉ hành nghề luật sư số 16296/TP/LS-CCHN ngày 07 tháng 5 năm 2019 của ông Lê Duy Bảy về việc ông Lê Duy Bảy vi phạm quy định về đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP và Công văn số : 82/CV-ĐLS  ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Lê Duy Bảy;

-Xét  đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp tại Báo cáo số 80/BC-LSTVPL ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Ngày 3/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 1057/QĐ-BTP  về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 364/QĐ-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Theo đó,Chứng chỉ hành nghề luật sư số 16296/TP/LS-CCHN đã cấp cho ông Lê Duy Bảy, sinh năm 1977, thường trú : Thị trấn Ea Kar, huyện Eakar, tỉnh ĐăkLăk không còn giá trị kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.