Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHOẢN 3 ĐIỀU 14 LUẬT LUẬT SƯ

Tại khoản 3 Điều 14 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012  đã quy định về Tập sự hành nghề luật sư :” Người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp, nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật…”.

Danh sách Người Tập sư hành nghề Luật sư tính đến tháng 01/2021.