Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông tư 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư

Thông tư 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 về hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư.

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 về hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề Luật sư tối đa không quá 02 lần, mỗi lần 06 tháng.

Thông tư 10/2021/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 25/01/2021 và thay thế Thông tư 19/2013/TT-BTP.

 

10.signed_01

Tải về