Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DỊCH VỤ PHÁP LÝ

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DỊCH VỤ PHÁP LÝ.

Ngày 23 tháng 7 năm  2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  có công văn Số: 4750/BKHĐT-ĐKKD V/v đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau

202072981811_2807

Tải về