Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ của Hội đồng Luật sư toàn quốc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023)

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022 của Hội đồng Luật sư toàn quốc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) về mức  phí  thành viên, khung phí tập sự hành nghề luật sư, khung phí gia nhập đoàn luật sự và các  trường hợp miễn, giảm phí thành viên.

NQ 05 HDLSTQ_0001

Tải về