Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM NĂM 2019

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM NĂM 2019 

Hội thảo “ Phổ biến, triển khai thi hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam”

1) Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Bộ quy tắc được thông qua và ban hành được sự tài trợ và giúp đỡ quý báu của tổ chức Jica (Nhật Bản). Hiện Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã in ấn và chuyển cho các Đoàn Luật sư để làm tài liệu nghiên cứu, thực hiện. Để Bộ Quy tắc được thi hành nghiêm chỉnh trên thực tế hoạt động hành nghề Luật sư,  Liên đoàn cần  biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các Luật sư báo cáo viên để về triển khai học tập nghiên cứu tại các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề.

2) Liên đoàn và các Đoàn Luật sư cần có kết hoạch tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng những nội dung mới của Bộ Quy tắc. Đối tượng là các Luật sư có kinh nghiệm, uy tín trong nghề nghiệp, khả năng trình bày… để về triển khai các lớp bồi dưỡng do các Đoàn Luật sư tổ chức. Thông qua các lớp học tập, bồi dưỡng, các báo cáo viên cần tổ chức trao đổi, đối thoại với các Luật sư học viên về những vấn đề đặt ra từ hoạt động thực tiễn của các Luật sư để ghi nhận, kết luận… giúp cho việc theo dõi, tổng kết việc thực hiện Bộ Quy tắc trong thực tiễn.

3) Theo kinh nghiệm của Liên đoàn Luật sư Nhật Bản, Liên đoàn cần thành lập một Tổ soạn thảo, có trách nhiệm biên soạn cuốn Bình luận Bộ Quy tắc. Cuốn bình luận này sẽ do Hội đồng Luật sư toàn quốc thông qua, có giá trị nghiên cứu, tham khảo, giúp các Luật sư hiểu cho đúng nội dung và tinh thần của từng quy tắc  trong hoạt động nghề nghiệp, làm căn cứ để Liên đoàn giải thích, hướng dẫn trong việc áp dụng các quy tắc, bảo đảm tính thống nhất trong thực hiện hoặc xử lý các vi phạm tại các Đoàn Luật sư.

4) Hàng năm, Ủy ban đào tạo và Trung tâm bồi dưỡng nghề nghiệp Luật sư của Liên đoàn cần phối hợp với các Đoàn Luật sư có kế hoạch bồi dưỡng về Bộ Quy tắc với tài liệu biên soạn, chỉnh lý cho phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng của các luật sư, nên tổ chức các lớp theo hình thức đối thoại, trao đổi, tọa đàm về  các tình huống này sinh trong thực tiễn hành nghề. Cuối năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tổng kết công tác bồi dưỡng để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho các năm sau.Luật sư NGUYỄN MINH TÂM
UVBTV Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Xây dựng dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.