Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG TƯ 28/2020/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM

          Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BCA  quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân .

          Thông tư gồm 03 chương 23 điều, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, thay thế những quy định trước đây của Bộ Công an trái  với Thông tư này.