Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Ngày 18/10/2018,Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-BTV về việc Quy định về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư , được ban hành kèm theo quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ( 18/10/2018 ).

QD 112

TẢI VỀ