Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

NGHỊ ĐỊNH 110/2013 NGÀY 24 / 9/ 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH110/2013NGÀY 24 / 9/ 2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp,hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự,phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

VanBanGoc_110.2013.NĐ.CP

TẢI VỀ