Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ của Hội đồng Luật sư toàn quốc

Ngày 14/12/2015, Hội đồng Luật sư toàn quốc  ban hành nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) về khung phí tập sự hành nghề luật sư, gia nhập đoàn luật sự, phí thành viên Đoàn Luật sư được thực hiện như sau:

nq05-hdlstq

TẢI VỀ