Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 150 về tội mua bán người và điều luật 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của bộ luật hình sự