Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án,vụ việc về tham nhũng, kinh tế

Ngày 13/12/2017, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND  tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an ,Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định  tư pháp trong quá trình giải quyết vụ án,vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

Thông tư liên tịch này quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp, và việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng  với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện giám định tư pháp trong giải quyết vụ án,vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các đối với Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.Tổ chức giám định tư pháp,người giám định tư pháp, giám định viên tư pháp được trưng cầu giám định. Cơ quan,tổ chức, cá nhân khác có liên quan.Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018.

thong thu lien tich giam dinh an tham nhung

Tải về