Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ luật số 45/2019/QH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Bộ luật Lao động năm 2019.signed (1)

 TẢI VỀ