Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về xử lý tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ngày 3/4/2020, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.